Atestat INSEMEX

Firma ACMA este atestata INSEMEX pentru activitati de montaj echipamente in arii periculoase clasificate in zone Ex.

Autorizatii pentru personalul cu responsabilitati privind echipamentele tehnice si instalatiile din spatiile industriale cu pericol de atmosfere explozive